СМИ Кыргызстана

Основано: 1924

Регион: Кыргызская Республика

Тип: Печатное

Периодичность: 2 раза в неделю

"Кыргыз Туусу"

Азыркы “Кыргыз Туусу” гезити Ишеналы Арабаев баш болгон кыргыздын ошол кездеги билимдүү, мекенчил чыгаан уулдары тарабынан 1924-жылы уюштурулуп, “Эркин Тоо“ деген аталышта №1 саны 7-ноябрда Ташкент шаарында жарык көргөн.

Улуттук тунгуч гезит 1924-1927-жылдары кыргыз тилине ылайыкташтырылып реформаланган араб тамгасы менен чыгып турган.

“Эркин Тоонун” биринчи редактору Осмонкул Алиев 1924-1926- жылдар аралыгында улуттук тунгуч гезитке биринчи редактор болгон.
1924-жылдан ушул кезге чейин “Эркин Тоонун” мураскери “Кыргыз Туусу” гезитинде 30дан ашуун редактор эмгектенген. Кесипкөй адистердин алтын уясы - кадрларды даядоонун устаканасы - азыркы “Кыргыз Туусу” тарбиялап чыгарган кыргыздын чыгаан уул, кыздарынын бардыгы дээрлик калайык-калкка кеңири белгилүү коомдук, мамлекеттик жана саясый ишмерлерден болушкан. Тунгуч гезиттин жетекчилери тууралуу анын 80 жылдыгына арналып, редакциянын жардамы менен жарык көргөн Мундузбек Тентимишев жазган “Кыргыз Туусу” XXI кылым гезити“ деп аталган көлөмдүү китепте толук баяндалган.

Гезиттин учурдагы башкы редактору Жедигер Саалаев.

Вебсайт: http://kyrgyztuusu.kg

Контактная информация: Кыргызстан, Бишкек ш., 720040.
Т. Абдумомунов көч. 193.
телефон: 62-20-18
факс: 62-20-25

Последние публикации