СМИ Кыргызстана

Основано: 2014

Регион: Кыргызская Республика

Тип: Интернет

Периодичность: Ежедневно

"Көктөм"

Бул сайтка журналистикада жаңыдан кадам жасап жаткан жаштардын жана “Устат-шакирт” таалим-тарбия системасынын алкагында жаш журналисттер тараптан даярдалган материалдар жарыяланып турат.

Вебсайт: http://koktom.journalist.kg/

RSS-канал: http://koktom.journalist.kg/feed/

Контактная информация: “Устат-шакирт” долбоорунун жетекчисинин жардамчысы, сайттын веб-редактору:

0552 17 23 45 – Рахат Саламатова

Эл. почта: jashkgjournalist@gmail.com

Последние публикации