СМИ Кыргызстана

Основано: 1941

Регион: Баткен

Тип: Печатное

Периодичность: Еженедельно

"Эл жарчысы"

"Эл Жарчысы" - Кадамжай райондук коомдук - саясий гезити 1941-жылы негизделген. Биздин максат — Кадамжай аймагына маалыматтарды так жана ыкчам, тез жеткирип туруу.

Вебсайт: http://kdm.kg/

Контактная информация: Кыргыз Республикасы,
Баткен облусу,
Кадамжай шаары,
Редакциянын тел: +(996-3655) 5-06-15
Электрондук дарегибиз: elzharchysy@mail.ru