СМИ Кыргызстана

Основано: 2014

Регион: Кыргызская Республика

Тип: Интернет

Периодичность: Ежедневно

"Алакан"

Сайттын багыты – Кыргызстанда жана ааламда болуп жаткан көрүнүштү алаканга салып, аны адилеттик, калыстык менен чагылдыруу жана жарык көргөн материалдарды факты жүзүндө так болушун камсыздоо. Такталбаган маалыматты чыгарбайт жана жарыялабайт.
Сайт “Асаба kg plus” Жоопкерчилиги чектелген коомдун (ЖЧК) алдында ачылган.

Вебсайт: http://alakan.hostenko.com/

RSS-канал: http://alakan.hostenko.com/feed/

Контактная информация: alakangeziti@gmail.com