СМИ Кыргызстана

Основано: 2012

Регион: Кыргызская Республика

Тип: Печатное

Периодичность: Ежемесячно

"Almaz +"

“Нарын+” жаштардын маалыматтык жана көңүл ачуучу газетасы. Басылма 2012-жыл 12-ноябрынан тарта чыга баштаган. Нускасы: 1500

Контактная информация: Кыргыз Республикасы, Нарын шаары, Ленин көч. 25, батир - 29
Тел.: (03522) 510 55; e-mail: аlmaz+@mail.ru