Последние публикации

Эл кадырын азган билер, Эр кадырын эл билер

«Ата-Журт» партиясынын депутаттарынын жактоочулары өктөн айдын акыркы къндөрүндө президент Алмазбек Атамбаевге жолугуу ъчън борбордук аянтка чогулушкан. Алар камакта жаткан эл =кълд=рън боштондукка чыгаруу жана «Кумт=рдъ» элге =тк=ръп беръъ талабы менен келишкен. Ал эми чогулган элдин атынан чыккан Камбар Тургунбаев: “Эл вулкандай болуп турат. Эгерде жарылып кетсе, жаман иштер болуп кетиши ыктымал. Кыргыз элинде Ташиевден башка элге ушунчалык къйъп кызмат кылган азамат т=р=л= элек. Мындай уулдарыбызды колдоп алсак»,- деген ойду билдирди.

Чогулган элдин мъд==сън уккан президент А. Атамбаев: “Мыйзам жалпы жарандарга бирдей, аны сыйлашыбыз керек. Мен мыйзамды буза албайм жана соттордун ишине да кийлигише албайм. Маселени сот чечиши керек, анын ордуна башка бир==нън чечим чыгарганы туура эмес. Мындай нерседен арылууга убакыт келди. Ал эми коркутам деген митингдин катышуучуларына уят. Камчыбек Ташиевди тосмодон секир деп мен айттымбы? Ошондой эле кудай буйруса, «Кумт=р» маселеси боюнча талаш-тартыштын баары мамлекеттин пайдасына чечилет»,- деди.

Депутаттардын тарапкерлери =лк= башчысын айк=лдък кылуусун суранып, «Ташиевге боштондук!» деген кыйкырык салып турушту.

Андан со\ =лк= башчысы Ала-Бука районуна иш сапары менен жол тартты.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у вас есть аккаунт на сайте, пожалуйста, войдите.
Только зарегистрированные пользователи могут отправлять запросы в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста войдите.

Пока ни одного комментария...