Последние публикации

Адабий тилдин нормасын сакталууга тийиш.

2-бет. ММКалларда адабий норманы сакталбашы,гезиттин ээси кайсы жерден болсо, ошол жактын диалект жана говор сөздөрүн пайдаланышып, мамлекет тарабынын кабыл алынган орфографиялык эрежерелердин сакталбай келгендиги автор тарабынан сынга алынган.

5-бет. "Эмне кылуу керек?" жана "Эмне үчүн ушинтип айтып калганбыз?" темалары окурмандарды кайдыгер калтырбайт деп ишенебиз.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у вас есть аккаунт на сайте, пожалуйста, войдите.
Только зарегистрированные пользователи могут отправлять запросы в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста войдите.

Комментарии

  • Aichurok в 12.05.2014 @ 16:25

    Кыргыз тилинин орфографиясына байланыштуу макаланын өзүнүн аталышында одоно ката орун алгандыгы өкүнүчтүү... "Адабий тилдин нормасы (!) сакталууга тийиш" же, "Адабий тилдин нормасын сактоого тийишпиз" десеңер туура болмок экен. Бардыгын техникалык катага шылтай бергенибиз болбойт да.