Элдик жаңылыктар

История коррупции в КР

История коррупции в КР

Я ВЫЗЫВАЛ ОГОНЬ НА СЕБЯ

Шаарлыктардын тагдыры кимдин колунда? Билгиңиз келеби? Баш айланткан карьера премьер-министирге, андан президентке алып барат деген жолдо бара жаткан биздин мэрибиз Кулматов Кубанычбек Кеңешовичтин алган тарбиясын 25 жыл ѳлкѳнү башкарган ѳткѳн жылдардын кышын куйган так маалыматтар менен далилдүү жазган Усубалиев Турдакун Усубалиевичтин баянынан окууга болот. Бул китепчелердин тарыхын сураганымда кызы Бермет: «Сатып берем деп алган адам ѳрттѳнүп кетти деп койгон. 30 миң нуска чыккан», - деди. Элдин бүйүрүн кызытуучу бул материалдын бүгүнкү күнү да элге аба суудай керек экенин окуган окурман танбас. Кимдерге алданып жашап жүрѳт, карапайым калк. Кимдерге кудай ушунчалык жегенге алкымын араандай ачып берген? Топукту, ыйманды качан билебиз? «Эч нерсе эч качан унутта калбайт» - ушундай бир тарых бар деген жаңырыкты кайра бир жолу эсиңиздерге салабыз.

Бул жерде сиз өз жаңылыгыңызды жарыялай аласыз..