Элдик жаңылыктар

Фото Б.РЫСБАЕВА

  • Автор: Эген САДАБАЕВ
  • Аймак: Ысык-Көл
  • Жарыяланган: 26.05.2016 @ 12:31

Фото директора Госагентства по местному самоуправлению и межэтнических отношений Б.Рысбаева

Бул жерде сиз өз жаңылыгыңызды жарыялай аласыз..