Кыргызстандын ЖМКлары жана Интернет-басылмалары

Негизделген: 2006

Аймак: Талас

Түрү: Басма

Мезгилдүүлүгү: Жума сайын

"Жаңы Багыт"

"Жаңы Багыт" - коомдук-саясий, шаардык, элдик газета.

Башкы редактору Токтогул Ибрагимов.

Байланыш маалыматтары: Кыргыз Республикасы, Талас шаары, К.Нуржанов аллеясы, 32-4.
тел.: (03422) 5 67 72, 6 08 50
e-mail: talasbagyt@mail.ru