Акыркы макалалар

Аруу сезим, тун сезим ыйманыбызга ала келсин!

Урматтуу шаарыбызыдын тургундары жана коноктору!

Жа\ы жыл тосуу аземи кън сайын, саат сайын жакындап келе жатат. Адаттагыдай элибиз жа\ы-жылдык ша\ менен бул майрамды жакшы тилек менен кътъп алат. Шаар бийлиги тарабынан жа\ы жылдык маанай тартуулаган иш-чаралар уюштурулуп, аракеттер жъръъд=. Жылкы жылы кыргыз эли ъчън к=птъ ъмътт=ндърг=н жыл болууда, анткени =лк= ичинде тазалануу, жа\ылануу, коррупциялык илдеттерден арылуу аракеттери жъръъд=. Шаарыбыз ъчън =тк=н жылы да бир топ ийгиликтердин жылы болду деп айта аламын. Анткени, шаар жолдорун о\доо, элге кызмат к=рс=тъъ, жашылдандыруу жана к=ркт=ндъръъ иштери жолго коюлуп, бир бала бакча пайдаланууга берилип мурда к=\ъл жаздымда калган ички резервдин эсебинен бала бакчаларда 9 тайпа кошумча ачылды. Жылда жаан-чачын мезгилинде шаарды каптаган сел коркунучтарын алдын алууда к=пт=г=н жумуштар аткарылды. Шаардагы баш аламан соода тъйънд=рън, автоунаа коюулуучу жерлерди ирээтке келтиръъ иштери жъръъд=.

Кийинки жа\ы жылга да койгон жакшы ой-максаттарыбыз бар, шаарга кызмат к=рс=тъъ милдетибизден сырткары, шаардык ке\еш менен бирдикте бир жакшы социалдык объект курууну к=зд=п жатабыз.

Шаар тургундарын да мъмкънчълъкт=н пайдаланып, шаарыбызды жакшыртуу багытында сунуш-пикирлерин беришип, активдъълъгън к=рс=тъъг= чакырабыз жана колдоо кът=бъз.

Ошондуктан келе жаткан жыл адилеттъълъктън, чынчылдыктын жылы болуп, элибизге тынчтык орноп, мамлекетибиз багыттуу =нъгъъг= карай алдыга жылсын. Чын ниетибизден калган-каткан мълкъбъздъ сапырбай, кайран элди карыздарга батырбай, башкаларга биздин эл тууралуу жакшы пикир жаратууга аракеттенип, жашообузду о\досок. Ар бир адам, жогорку баскычтагы мамлекеттик кызмат адамы болобу, ж=н=к=й катардагы жаранбы, ишибиз с=зъбъзг= айкалышып, ар намыстуу элге айланаар учур келди.

Жа\ы жыл аруулукту, тазалыкты тартуулаган жылдан болсун, кампабыз данга, дасторконубуз нанга толсун! Дагы бир жолу жа\ы жылы\ыздар менен!

Шаар мэри Мухтар Арапбаев шаардык ке\ештин т=рагасы Муратаалы Тагаев

Бир гана сайтта катталгандар пикирлерин жаза алат. Эгер катталган болсоңуз, анда аккаунтуңузга кириңиз.
катталгандар гана колдонуучулар "ЖМКларга даттанууларды териштирүү комиссиясына" арыздана алат. Эгер сиздин аккаунтуңуз бар болсо, анда кириңиз.

Азырынча бир да пикир жок...