Акыркы макалалар

"КУРМАНБЕКТИН" КӨЙГӨЙЛӨРҮ ЧЕЧИЛЕТ

"КУРМАНБЕКТИН"  КӨЙГӨЙЛӨРҮ ЧЕЧИЛЕТ

Тийиштъъ жетекчилер, депутаттар Сиздердинмаселе\издермененжериндетаанышып, чечипберейиндегенмаксатта атайын келишти” деген нааразы оюн билдирди. Анынайтканынданегиз бар эле. Себеби, =тк=н жумада №1- кесиптиклицейиндежергиликтъътургундармененжолугуууюштурса, калктын аз катышканыбарганжетекчилердиннааразычылыгынжаратты. Атайыношолоръчънубактыларын б=лъпбарышса, кайдыгермамилежасагандарыжанкейитет.

Аталганаймактыннегизгиэле к=йг=йъ бала бакчаэкенинкелгендерайтышты. «Биздин аймакта бала бакча толук бътп=й турат, ушул бала бакча ишке киргенде алгач аймактын жашоочуларынын балдарын алып, анан артып калган орундарына башка аймактын балдарын алса деп суранат элек. Себеби, б=л=к аймактык башкармалыктын тургундары балдарын киргизип коюшат. Ушул жактарына к=\ъл буруп койсо\уздар»- дейт аталган аймактын тургуну Сыдык Махматалиев.

Ал эми шаардык ке\ештин т=рагасы М. Тагаев, «Сиздер тараптан берилген ар бир суроо\уздар, сунуштары\ыздар жоопсуз калбайт. Жергиликтъъ депуттар сиздердин мъд==\ъзд=рдъ чечип беръъ ъчън шайланганбыз. Бул аймакта э\ негизги к=йг=й балабакчанын жетишсиздиги. Муну эске алып, бътп=й жаткан бала бакча ъчън жергиликтъъ бюджеттен 3 млн 126 ми\ 900 сом б=лъндъ. Буйруса бътк=рълъп, ишке берилет» - деп белгиледи.

Мындан сырткары сууканалы, электр жарыгы, жол маселеси, мыйзамсыз берилген жерлер тууралуу суроолор жашоочулар тарабынан берилди.

Аталганаймактын жашоочусуМанзура Акушева «Калаадаардактууатуулнаамыналгандар к=п. Кээбиришааръчънэки-ъчжылиштеп алып эле наамалышат. Алэмидомкомдорайлыкалбай, 80 жашкачыкканчаиштеседеле эчкандайнаамдарберилбейт. Ушултарабын да карапкойсо\уздар», - дегенсунушунайтты.

Мындайсунушкашаардыкке\ештин т=рагасыМураталыТагаевмындайчажообунбилдирди: «Туура, шаарбоюнча 168 ардактууатуул бар экен. Биз сессиядакарайлыдепжатабыз. Мындайнаамды к=пбербей, жылынабеш эле адамгаберилишинсессиягасунуштайбыз. Ошондой эле 6 айда биркарап, жылынаэкиганажолубериле тургандайкылыпчечипберебиз».

Бир гана сайтта катталгандар пикирлерин жаза алат. Эгер катталган болсоңуз, анда аккаунтуңузга кириңиз.
катталгандар гана колдонуучулар "ЖМКларга даттанууларды териштирүү комиссиясына" арыздана алат. Эгер сиздин аккаунтуңуз бар болсо, анда кириңиз.

Азырынча бир да пикир жок...