Акыркы макалалар

Улуу Же\иш куну унутулбайт

Улуу Же\иш куну унутулбайт

Улуу Же\иш кънъ 1945-жылдын 9-майынан бери ъзгълтъктъз белгиленип келъъд=. Бул ж=р=лг= ушул жылы да уланып, анын 68 жылдыгына арналган иш-чаралар =тк=рълдъ. «Же\иш» эс алуу багында Улуу Же\иш майрамына карата =чп=с отко гъл коюу аземи болду. Жыл =тк=н сайын ардагерлердин саны азайып, бул къндън кадыр-баркы =съъд=. Согуш ардагерлерин к=зъ барда сыйлап калуу кийинки муундун парзы. Себеби, алар башынан =тк=рг=н кыйын кънд=рдъ бизге айтып берип, жаштарды Мекенди съйъъг=, эмгекчил болууга ънд=йт. Ал эми убакыт =тъп, ардагерлер к=з жумса, алардын ошол апаатта к=рг=н кънд=рън балдарынан-кыздарынан жомок катары угуп калаарыбыз айдан ачык. Андыктан к=зъ барда акыл-насаатын угуп, колдон келишинче сыйлап алуу биздин милдет экенин ар бир СССР мамлектинин жарандары билсе керек.

Облус боюнча 254 согуш ардагери болсо, анын 48и шаар тургуну. Кандуу мезгилде тынчтык, боштондук ъчън кър=шк=н Советтер Союзунун жоокерлери жасаган эрдиктери эч качан элдин эсинен кетпей, тарыхта алтын тамгалар менен жазылып калат. «Улуу Же\ишке канчалаган энелердин к=з жашы, аталардын чексиз т=гълг=н каны аркылуу жеткенбиз. Сиздердин эрдиги\издер жыл =тк=н сайын мааниси артып барат. Буйруса 2 жылдан кийин бул къндън 70 жылдык мааракесин белгилейбиз. Ошонл кънъ да бъгънкъд=й маанай менен майрамдын къб=съ болосуздар деген ойдомун. Улуу Же\иш кънъ жалгыз гана же\иш майрамы болуп белгиленишин каалайм. Бул деген мындан кийин согуш болбосун деген тилегим», - деген ойду салтанттын жъръшънд= шаардык ке\ештин т=рагасы Мураталы Тагаев билдирди.

Салтанатта маданият кызматкерлери согуштагы уулуапасына кат жазган к=рънъштъ сахналаштырып аткарып берсе, ырчылары ырлары менен келген конокторго майрамдык маанай тартуулашты. Ал эми митинг-реквимдин со\унда 704-ички аскерлер б=лъмъ ардагерлердин =тк=н кънън эсине салып, жоокерлерге арналган тамак-аш жана жъз грамм берипк=\ълд=рън алганга ългъръштъ.

Кенже ТЫНЫМБЕК кызы

Бир гана сайтта катталгандар пикирлерин жаза алат. Эгер катталган болсоңуз, анда аккаунтуңузга кириңиз.
катталгандар гана колдонуучулар "ЖМКларга даттанууларды териштирүү комиссиясына" арыздана алат. Эгер сиздин аккаунтуңуз бар болсо, анда кириңиз.

Азырынча бир да пикир жок...