Акыркы макалалар

Шаардык коммуналдык чарба жана көрктөндүрүү боюнча департаментинин жетекчиси Акылбек Нуркулов: “Шаар уйкуда жатканда биздин

Шаардык  коммуналдык чарба жана көрктөндүрүү боюнча  департаментинин жетекчиси Акылбек Нуркулов:    “Шаар уйкуда жатканда биздин

Жалал-Абад шаары жылдан жылга жашарып, жашыл, кооз калаага айланып бара жатканына коммуналдык чарба жана к=ркт=ндъръъ департаментинин кызматкерлеринин салымы зор. Алардын тъйшъктъъ иши туурасында ой б=лъшъъ ъчън аталган департаменттин жетекчиси Акылбек Нуркулов менен маек курдук.

-Саламатсызбы? Жаз келип, айлана-ч=йр=нъ тазалоо иштери жъръъд=. Сидин кызматкерлери\из бул жаатында кандай жумуштарды аткарууда?

- Шаар мэриясы тарабынан 1-марттан 1-майга чейин «эки айлык» жарыяланган. Ошонун негизинде ар жума сайын ишембиликтер болууда. Биздин департаментте жалпы 50 кызматкер болсо, анын 35и калааны тазалоо боюнча иштерди аткарууда. Ал эми кышында 400 тоннага жакын жолдорго кум себилген учурда ошолорду тазалашууда. Мындан сырткарткы э\ эле чо\ иш – сел арыктарды тазалоо жумуштары болууда. Калаада ъч чо\ сел арык бар. Хан-Арыктын 1 км жери, Сел-Арыктын 300 метр жери, Ч=к=-Арыктын 200 метр жерин департамент кызматкерлери тазалады. Учурда тазалоо иштери кызуу жъръп жатат, себеби жамгыр к=п жаап калса, шаар тургундарынын турак-жайларын суу каптап кетъъсъ мъмкън. Андыктан алдын алуу иштери аткарылууда.

-Жай бою шаарды к=ркк= б=л=п туруучу гълд=р отургузулат эмеспи. Бул жылы сиздер тараптан гълдън канча търъ эгилгени жатат?

- Учурда гълдън 4-5 търън теплицага эгип, стакандарга отургузуу иштери болууда. Апрель, май айларында 15-16 ми\ тъп гъл атайын жайларга, айлампаларга отургузулат. Мындан сырткары 500 тъпк= жакын кара жыгачтар дагы отургузулууда. Бул ишти аткарып жатканыбыздын себеби калаа жашылданып турса к=рктъъ болот. Андан сырткары абаны тазалап, элдин ден соолугуна да пайдасы тийет. Анткени дарактар завод-фабрикалардан б=лънъп чыккан ден соолукка зыяндуу заттардан арылтат. Мындай иштер буга чейин да аткарылып келген, мындан ары да аткарыла бермекчи. Шаардын кооз болуусу ъчън колдон келген иш-аракеттерибизди талыкпастан жасай беребиз.

-Шаардагы таштандылар сиздердин кызмат аркылуу сырт жактарга ташылат. Таштандылар былтыркы жалдан к=п чыгарылдыбы же азыраакпы?

- Былтыркы жылга салыштырмалуу таштанды быйылкы жылы к=п ташылууда. Алсак, =тк=н жылы 362 машина ташылган болсо, быйыл жыл башынан ушул кънг= чейин эле 100 машинадан ашык акыр-чикир ташылды. Бул к=рс=ткъч жыл со\уна чейин дагы к=б=й=т.

-Сиздерде жумушчулардын же техникалар жетишсиздиги жокпу?

- Бизде кызматкерлер деле, техникалар деле жетиштъъ. Былтыр мэрия тарабынан 30 кызматкерге бюджеттен штат ачылган. Бирок айлык акы боюнча к=йг=й бар. Анын аздыгынан к=бъ мындай ишке келъъд=н баш тартышат. Жумушчуларыбыздын эмгек акысын к=т=ръп алсак деген пландарыбыз бар. Кантсе да 2009-2010-жылдарга салыштырмалуу айлык бир топ эле к=т=рълдъ. Мурда жумушчулар 2000 сомдон алып келген болушса, учурда тамак-ашы кошулуп, 6000 сомго чейин маяна алышууда. Ушунун =зъ да биздин кызматкерлерге карата к=\ъл буруулардын бири болуп саналат.

-Ал эми кызматкерлердин иш тартиби кандай?

-Коммуналдык кызмат болгондуктан биздин иште дем алыш деген болбойт. Башка жумуштун кызматкерлери сыяктуу та\кы 8ден кечки 5ке чейин иш убактысы деп атайын м==н=т бекитилген эмес. Адамдар кызуу уйкуда жатканда биздин кызматкерлер к=ч=л=рдъ тазалап жъръшк=н болот. Ошондой эле майрам кънд=ръ алардын иши эки эсеге к=б=й=т. Мына ушундай тартипте иштеп, айлык акысы аз болгондуктан, адамдардын к=бъ азырак иштеп эле кетип калышат. Андыктан айлык акыларын к=б=йтс=к, бул к=йг=йд=н арылууга мъмкъндък болор беле деген ой бар.

-Айрым шаар тургундары эс алуучу жайлардагы отургучтарды, аллеянын ичиндеги селкинчектерди, жарык беръъчъ лампаларды талкалашат. Буга сиздер тараптан кандай чаралар колдонулат?

- Ырас эле, ээнбаштар эс алуу бактардагы, аллеядагы отургучтарга аттарын жазып, анысы аз келгенсип талкалап салышууда. Муну кимдер жасайт? Шаарга келген студенттер, жаштар жасайт. Ал нерселер ошолор ъчън, калаа жашоочулары ъчън орнотулган, бирок аларды =зд=ръ талкалашат, търдъъ с=зд=рдъ жазышат. Маданияттуу болушса, мындай иштерди жасашмак эмес. Жасалган нерселердин баркына жетпей, баарын бълъндъръп коюшуп, анан шаарда эч нерсе жасалбайт, жаштар ъчън эч нерсе жок деп бийликтегилерге кън==нъ чаптап жатып калышат. Мына, Токтогул к=ч=сънд= аллея болуп, жарыктар, отургучтар, селкинчектер орнотулган. Ошону да сактабай баарын талкалашууда. Аны жылда о\доп-тъз=йбъз. Ага мамлекеттин казынасынан каражат кетип, чыгымга учурап келет. Ошолорго кеткен чыгымды башка жа\ы обьектилерди курганга жумшасак – шаар =нъкм=к да.

- Ал эми шаардын тазалыгы ъчън салым кошуп, сиздерге жардамдашкан ишканалар барбы?

- Жок, азырынча андай жардамдар азырынча боло элек. Биздин жакынкы кънд=ръ акция =тк=рс=кпъ деген пландарыбыз бар. Мындай акция =тк=н жылы да уюшулган. Бул жылы «Билайн», «Мегаком», «Банк» жана башка ишканаларды айтып, аларды жардамга чакырабыз деген оюбуз бар.

-Шаарга келген ырчы-чоорчулар жарнамаларын к=рънг=н электр мамычаларына чапташып, убактысы бътк=нд=н кийин анысы таштандыга айланат. Бул да калаанын к=ркън бузуп келет. Ушул жаатта кандай иштер жасалууда?

- Туура, концерт коюп келген артисттер сър=тт=рън к=рънг=н жерге чапташат. Ошондай боло бербесин деп 2011-жылы ЮСАИД тарабынан 50 жарнамалык такта орнотулган, бул шаар ъчън аздык кылат. Ошол жерлерге да жарнамаларын жабыштырышат. Бирок, электр тогун =тк=ръъчъ мамычаларга чаптагандарын токтотпой келишет, себеби жарнамалык тактайчалар жетишсиз болгондукан ошондой иштерге барышууда. Алардын санын к=б=йтъъ менен бул нерседен арылабыз.

- Убакты\ызды б=лъп маек куруп бергени\изге рахмат!

Маектешкен Кенже ТЫНЫМБЕК кызы

Бир гана сайтта катталгандар пикирлерин жаза алат. Эгер катталган болсоңуз, анда аккаунтуңузга кириңиз.
катталгандар гана колдонуучулар "ЖМКларга даттанууларды териштирүү комиссиясына" арыздана алат. Эгер сиздин аккаунтуңуз бар болсо, анда кириңиз.

Азырынча бир да пикир жок...