Акыркы макалалар

Сөздүн жайын биле албайт, Жыйылган топко барбаган...

Сөздүн жайын биле албайт, Жыйылган топко барбаган...

Адатта, аксакалдуу, акылман аталарыбыз уй мъйъз отуруп ке\ешип, элдик курултай =тк=ръп келишкен. Анда журт башчыларынын жъргъзъп жаткан иштери талкууга, керек болсо сынга алынып, туурасын туура деп, туура эмесин о\ жолго салууга карата насаат айтылган. Учурда да ата-бабалардан калган салт катары колдонулуп, эл чогултуп курултайлар биринен сала бири =тъъд=.

Калк алдында беттешип,

Калыс кебин айтпаса,

Калк камчысын чаппаса,

Чечендиктен не пайда?

Жоодон сууруп албаса,

Жолун тосуп барбаса,

Калкка назар салбаса,

Башын байлап барбаса,

Баатырлыктан не пайда?

Журтка кайыры тийбесе,

Байлыгыңдан не пайда?

Калыстыгың болбосо,

Акимдигиң не пайда?

(Асанкайгы)

Бирок, тилекке каршы, андагы курултайдан азыркынын айырмасы, илгери аксакалдар журт башчысын, же башка тийиштъъ адамды отургузуп алып, насаат айткан болсо, азыр аксакалдарды тизип алып, айрым саясатчылардын акылдуулугубу, к=р=г=чтъгъбъ, айтор мамлекеттик де\гээлде деп саналган маселелерди к=т=ръп чыгып, талкуулаган болушууда. Мындай Элдик курултай «Телтору» ат майданында да =ттъ. Ал «Эл ънъ» саясий-коомдук бирикмесинин демилгеси менен уюшулуп, ага жети облустан келген =кълд=р, ЖКнын депутаттары Ахматбек Келдибеков, Равшан Жээнбеков, «Бътън Кыргызстан» саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров, Акыйкатчы Турсунбек Акун, Азимбек Бекназаров жана 10 ми\ден ашуун ар тараптан келген атуулдар къб= болду.

... Кумтөр элге кайтыралбады

Элдик курултайда 2005-жылдын март, 2010-жылдын апрель окуялары, Кумт=р маселеси жана бийликтин жъргъзъп жаткан иштери талкууланды. Алгач с=з алган Азимбек Бекназаров: - Апрель ы\кылабынын талаптары жарым-жартылай аткарылып, ъй-бъл=лък башкаруу жоюлганы менен ал окуя боюнча сот бътп=й, Кумт=р элге кайтарылбады деп белгиледи. Ошондой эле ъчънчъ ы\кылаптын кереги жок. Революциясынан да, бийлигинен да к=\ълъм калды. Биз эми сиздер менен ке\ешип, а\-сезимдин, ыймандын революциясын кылалы деген ойдомун, себеби козголо\ болсо баягы эле карапайым калк гана жабыр тартып келет. Мамлекетке к=т=рълъштън кереги деле жок, аны эл =зъ деле каалабайт,- деген ойду айтты.

Кыргызстан - көп тармактан артта калды..

Ар дайым эл аралык изилд==л=рдън негизинде съйл=п келген Равшан Жээнбеков бул жолу да бир катар эл аралык изилд==л=рг= токтолуп, Кыргызстан кошуна Тажикстан =лк=сън=н эле артта калбай, билим багытында жъргъзълг=н эл аралык сурамжылоонун натыйжасында 64 мамлекеттин ичинен э\ акыркысы экенин жана дагы бир топ багытта артта калганыбызыд къйъп-бышып белгиледи.

-Бийлик тарабынан коррупцияны токтотуу маселеси боюнча бир катар иштер жасалганы менен жылыш жок, ошондой эле элдин турмушу начар абалда,- деди ал. Ал сын пикирлерди айтуу менен гана чектелбестен, сунуштарды да кошумчалады: - Президенттин бийлиги кънд=н-кънг=, айдан-айга, жылдан-жылга азайышы керек. Мамлекетти жана =км=ттъ башкарууга, Жогорку Ке\ешке, губернаторлукка, райондук бийликке, айыл =км=т башчылыгына атаандаштыктын негизинде чыныгы билимдъъ адамдар келиш керек. Тууган-туушкан, жек-жаат, жердештер эмес, татыктуу, мамлекетке чыныгы кызмат кылуучу инсандардын бийликке келъъсъ бъгънкъ къндън талабы болууда. Ошондой адамдарды эл кызматына алып келъъ менен мамлекетти о\дой алабыз.

Ал эми «Бътън Кыргызстан» партиясынын лидери Адахан Мадумаров элди пейилин о\доого чакырды. Ошондой эле аксакалдарды акыйкаттыкка, калыстыкка ънд=п, =лк=д= болуп жаткан кемчилдиктерге канчалык бир де\гээлде элдин да кън==съ бар экенин айтып, шайлоодо арзыбаган акчага алданбоолорун кошумчалады.

Бирок, курултайга баргандардын бардыгы эле бийликке нааразы эмес. Андайлардын бири Жалал-Абад облусунун тургуну Акыбай Сооронбаев. Анын айтымында: - Митинг, курултай менен =лк= =нъкп=йт. Бийликке жетпей калгандар оппозиционер болуп кетъъсъ бизде адаттагы к=рънъшт=рдън эле бири болуп калды. Биздин оппозиция баягы эле оппозиция да. Кызматка жетпей калса эле элдин атынан оппозиционер болуп чыга калышат, элдин да жыйынтык чыгаруусуна убакыт келди. Бийликке жа\ы адамдарды алып келип, булардан арылуубуз абзел. Бийлик алмаштырабыз деп бир эмес, эки жолу ы\кылап болду, бирок бийлик алмашкан жок, эки жолкусунда те\ эле баягылар келди. Кыргызстан иштей турган жа\ы адамдар келсе, анан о\олот.

Резолюция кабыл алынды

Ошентип курултай аяктап, анда айтылган жалпы сөздөрдүн жана пикирлердин негизинде 8 пункттан турган резолюция кабыл алынды. Анда:

1. Эки элдик ыңкылап өз максаттарына толук жетпегендиги, азыркы мамлекеттик бийлик башындагылар эки ыңкылаптан сабак албаганы белгиленсин.

2. Өлкө кайрадан жеке президенттик авторитардык бийлигине өтүп бара жатканы белгиленсин.

3. Саясий куугунтуктардын жүргүзүлүшүнө, шайлоолордун бурмаланышына жана башка жат көрүнүштөрдүн жүргүзүлүшүнө түздөн-түз же кыйыр салымын кошкон акыркы эки бийликтин шыпырындылары тазалансын.

4. «Кумтөргө» байланыштуу мыйзам долбоорго тиешелүү чечимди БШК 7-апрелге чейин берсин. «Кумтөр» маселеси Кыргызстандын пайдасына чечилгенге чейин башка кен байлыктарды чет элдик инвесторлорго берүүгө мораторий жарыялансын.

5. «Ата-Журт» партиясынын үч депутаты жана коомдук ишмер Кубатбек Кожоналиев, атуулдар Б. Исаев, К. Камчыбеков, З. Кадырбаевдер сот тарабынан толук акталсын.

6. Курултайдын чечиминин аткарылышын көзөмөлдөө «Эл үнү» саясий коомдук кыймылынын штабына жүктөлсүн. Ар бир пункт боюнча аткарылышы ММКлар аркылуу жалпы элге жарыяланып турсун.

7. Эгерде элдик курултайдын чечимдери бийлик тарабынан аткарылбаса, анда жер-жерлерде элдик бийлик орнотулсун.

8. Жогорудагы чечимдерди ишке ашырууда провокацияларды уюштурууга, мародерлорлукка жол берилбейт. Алар эл душманы катары бааланып, жазаланат.

Курултайды уюштуруучулардын айтымында, талаптарды аткарууга бийликке 29-апрелге чейин убакыт берилген.

Кенже ТЫНЫМБЕК кызы

Бир гана сайтта катталгандар пикирлерин жаза алат. Эгер катталган болсоңуз, анда аккаунтуңузга кириңиз.
катталгандар гана колдонуучулар "ЖМКларга даттанууларды териштирүү комиссиясына" арыздана алат. Эгер сиздин аккаунтуңуз бар болсо, анда кириңиз.

Азырынча бир да пикир жок...