Акыркы макалалар

\ш\д\нб\, анда эшик-терезеёди бекемде

Ош шаарынын тургундарын жылуулук менен камсыздоо канааттандырабы?

Эгембердиев Болотбек, Раззаков къчъс\ндъг\ №16 \йд\н 45-батиринин жашоочусу

Негизи 2012-жылдын декабрь айында келишим негизинде жылуулук

киргизгенбиз. Жылуу суу берилиши \ч\н батерияларды тазалоо керектигин айтышкан, биз атайын оёдоп-т\зъъдън ъткър\п, андан соё жылуу суу менен камсыз болдук. Бирок 4 батарея койгон болсок алардын биръъс\ такыр эле жылыбайт, калгандары да бирде муздак болсо, бирде араё жылыйт. Бул маселе боюнча башкармалыкка кайрылганбыз, жумушчулар келишет бирок кайра эле ошол кър\н\ш кайталана берет.

Комашова Жаркынай, Раззаков къчъс\ндъг\ №16 \йд\н 29-батиринин жашоочусу.

Айтсак ноябрь айларында суу т\т\ктър\н жаёыладык , азыр жылуулук жакшы берилип жатат, \й\мдъ балдарым менен жеёил кийинип ж\ръб\з. Маселе болсо жылуулук бер\\ мекмесине кайрылабыз алар келип текшерип беришет. Баары жакшы.

Абдымомунов Данияр, Раззаков къчъс\ндъг\ №22 \йд\н 19 батиринин жашоочусу.

Жылуулук мени канааттандырбайт. Ошого карабай бир сезондо 4-5 миё сом жылуулук \ч\н тълъш\б\з керек. Бирок биздеги жылуулуктун сапатына карата ошол сумманын 50 пайызын тълъп келебиз. Бул маселе тууралуу ТЕЦке кайрылганбызда алар келип текшергени менен эч кандай жыйынтык чыккан жок. Азыркы учурда кошумча электр жылыткычтарын колдонууга мажбур болуп жатабыз. Ал эми жулуулук бер\\ мекемесинин жетекчилери ысык суунун т\т\кчълър\ жеткирилген аймактарда бары бирдей ысыйт деп ойлошот. Негизинен андай эмес.

Ош шаардык жылуулук беру мекмесинин директору Аттокуров Анарбек Абдибалиевич .

Айтсаныз учурда Ош шаарында жылуулук къп кабаттуу \йлъргъ теги эле шаар жашоочуларына кандай берилип жатат?

Азыркы учурда жылуу суу \зг\лт\кс\з берили\\дъ. Алсак 22 мектеп, 11 балдар бакчасы, 60тан ашуун мекемелер жана шаарыбыздагы къп кабаттуу \йлъргъ берилип жаткан учур. Калаа башчысы мэрибиз Мырзакматов Мелис Жоошбаевичтин жардамы менен шаардагы эскилиги жеткен жылуу суу менен камсыз кылуучу т\т\кчълърд\ жаёыладык. Андан тышкары 20-30 жыл мурун жылуу суудан баштарткан тургундарыбыз кайрадан камсыздалды.

Шаар жашоочулары жылуулук бер\\ тармагына нараазычылыктарды билдирип жатышат, эмне деп жооп бересиз? Андай окуя бизде жок ,эгерде ушундай абалга кабылгандардын ъздърънън к\нъъс\ себеби алар суу т\т\кчълър\н ъз убагында тазалашпайт жана эсклиги жеткендерин алмаштырбагандар. Жылуулук бер\\ тармагы жылуулукту баарына бирдей беребиз, алсак балдар бакчасына да коп кабаттуу \йлъргъ да.

Шаар тургундарынын жылуу сууга болгон маселелерин толук кандуу чечкенге мумкунчулук бар. Бизде батирдин аянтына жараша сумма тълъшът.

Шаарыбыздын жашоочуларына кайрыларым- мына кыш ортолоп баратат жылуу сууга болгон карыздары бар тургундарыбыз ъз убагында тълъшсъ, бизге да иштегенге ынгайлуу шарт т\з\лът. Коп кабаттуу \йлърд\н жашоочулары, эшик –терезелерин бекемдесе жылуулук анданда жакшы сакталат.

Даярдаган: Абылкасым уулу Канатбек

шаардык жылуулук беру мекмесинин директору Аттокуров Анарбек Абдибалиевич

Бир гана сайтта катталгандар пикирлерин жаза алат. Эгер катталган болсоңуз, анда аккаунтуңузга кириңиз.
катталгандар гана колдонуучулар "ЖМКларга даттанууларды териштирүү комиссиясына" арыздана алат. Эгер сиздин аккаунтуңуз бар болсо, анда кириңиз.

Азырынча бир да пикир жок...