Kyrgyzstan Mass-media

Founded: 2014

Region: Kyrgyz Republic

Type: internet

Periodicity: daily

"Алакан"

Сайттын багыты – Кыргызстанда жана ааламда болуп жаткан көрүнүштү алаканга салып, аны адилеттик, калыстык менен чагылдыруу жана жарык көргөн материалдарды факты жүзүндө так болушун камсыздоо. Такталбаган маалыматты чыгарбайт жана жарыялабайт.
Сайт “Асаба kg plus” Жоопкерчилиги чектелген коомдун (ЖЧК) алдында ачылган.

Website: http://alakan.hostenko.com/

RSS: http://alakan.hostenko.com/feed/

Contacts: alakangeziti@gmail.com