Latest articles

10 айында республикалык бюджеттин ресурстук бөлүгү пландан ашыкча аткарылган

Алдын ала маалыматтар боюнча, 2014-жылдын январь-октябрында ресурстардын түшүүсү атайын каражаттарды жана МИПти кошпогондо 85 млрд 447,6 млн сомду түзгөн же план 116,6 пайызга аткарылган. Бул тууралуу Каржы министринин басма сөз кызматы билдирди.

2013-жылдын ушул мезгилиндеги көрсөткүчтөр менен салыштырганда ресурстардын түшүүсү 17,8 пайызга жогорулаган, бул акчалай туюнтууда 12 млрд 927 млн сомду түзөт.

Түшкөн ресурстардын курамында басымдуурак салыштырма салмакты төмөнкүлөр тарабынан камсыздалган түшүүлөр ээлейт:

Мамлекеттик бажы кызматы тарабынан түшүүлөр – 38,3 пайыз,

Мамлекеттик салык кызматы тарабынан түшүүлөр – 25,4 пайыз,

Мамлекеттик казыналык векселдерден түшкөн кирешелер – 7,8 пайыз,

Бюджеттик ссудаларды кайтаруудан түшүүлөр – 2,6 пайыз.

2014-жылдын январь-октябрында республикалык бюджетке түшкөн кирешелер (атайын каражаттарды кошпогондо) 73 млрд 488,9 млн сомду түзгөн же план 109,7 пайызга аткарылган. 2013-жылдын ушул мезгилине салыштырганда акчалай туюнтууда 10 млрд 861,2 млн сомго көбөйгөн.

Салыктык түшүүлөрдүн жалпы көлөмү 54 млрд 415,6 млн сомду түзүп же пландын аткарылышы 56 млрд 503,1 млн сом суммасындагы планга карата 96,3 пайызды түзгөн. Өткөн жылдын ушул мезгили менен салыштырганда кирешелердин көрсөткүчтөрү акчалай туюнтууда 5 млрд 67,1 млн сомго көбөйгөн.

Мамлекеттик бажы кызматы боюнча түшүү 32 млрд 687,6 млн сомду түзгөн же пландын аткарылышы 99,2 пайызды түздү.

Мамлекеттик салык кызматы боюнча түшүү 21 млрд 728 млн сомду же пландын аткарылышы 92,3 пайызды түзгөн.

Республикалык бюджеттин салыктык эмес түшүүлөрү 19 млрд 711,8 млн сомду түзүп же план 178,6 пайызга аткарылган (ашыкча аткарылган сумма – 8 млрд 674,3 млн сом). Былтыркы жылдын ушул мезгилине карата салыктык эмес кирешелер 42 пайызга же 5 млрд 827,6 млн сомго көбөйгөн. Бул бюджеттик мекемелердин атайын каражаттарынын түшүүлөрү өскөндүгү менен да байланыштуу.

Салыктык эмес түшүүлөрдүн түзүмүндө көбүрөөк көлөмдү (7 млрд 185,1 млн сом) бюджеттик мекемелердин атайын каражаттары ээлейт. 5 млрд 732,3 млн сом суммасындагы план 125,3 пайызга аткарылган.

Original url : www.kabarordo.kg

Only registered users can post comments. If you have account, please signin here.
Only registered users can post complaints. If you have account, please signin here.

No comments so far...